Richtlijn Radiologie Tandheelkunde

Hieronder leest u een gedeelte uit het document Richtlijn Tandheelkundige Radiologie zoals gepubliceerd door de KNMT. Versie: herziening 2013, Update 2015.

Dit deel heeft betrekking op de eisen die gesteld worden aan niet-tandartsen die in de praktijk Röntgenfoto's maken.

Het hele document kunt u hier downloaden.

Het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname (zie onderdeel 2, pag. 20, laatste alinea) kan worden op gedragen aan tandartsassistenten mits:

  • de tandarts zich ervan heeft vergewist dat de assistent bekwaam is voor het uitvoeren van deze handelingen;
  • de tandartsassistent een additionele externe opleiding radiologie heeft afgelegd.

Opmerking 1: in het algemeen wordt aangenomen dat voor het bewijzen van bekwaamheid tenminste noodzakelijk is dat er toezicht door derden (professionals in het opleidingscircuit) op de opleiding is ( 2008-01-IGZ , RTC Amsterdam 04/107T). Gezien de beperkte opleidingscapaciteit geldt echter in dit geval tot 2018, dat de bekwaamheid van de tandartsassistent ook middels een, door de tandarts gegeven interne opleiding radiologie aangetoond kan worden.

 Opmerking 2: Indien de tandartsassistent een MBO-diploma tandarts assistent heeft behaald, wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarde, te weten de additionele externe opleiding.

  • de assistent zichzelf ook bekwaam acht (zij/hij mag een opdracht weigeren);
  • de mogelijkheid tot toezicht en tussenkomst is verzekerd (een tandarts is fysiek in de praktijk aanwezig). Als bewijs voor bekwaamheid dient de tandartsassistent aan te tonen dat een degelijke scholing op het gebied van röntgenopnametechniek is gevolgd. De inhoud van de additionele cursus bestaat ten minste uit:

Kennis omtrent:

• Eigenschappen van straling.

• Gevaren van straling.

• Bescherming tegen straling.

• Basale anatomie en röntgenanatomie.

• Herkennen van fouten in opname en filmverwerking.

• Gebruik apparatuur.

Vaardigheid in:

• Plaatsen van film of sensor m.b.v. instelapparatuur en richten van röntgentoestel voor bitewing- en solo-röntgenfoto’s.

• Plaatsen en voorbereiden van de patiënt voor een panoramische opname.

• Het bedienen van de apparatuur.

Edin Dental Academy Postbus 25
3950 AA Maarn
Telefoon: (0343) 449970
Email: info@edin.nl
Edin Dental Education Center Sportlaan 11-13
3951 CG Maarn

Routebeschrijving