Banner corona update

UPDATE d.d. 13 oktober 2020

Sinds de tandartspraktijken de reguliere zorg weer aanbieden zijn de lopende programma's stap voor stap hervat. Graag informeren wij jullie op deze pagina over hoe wij hiermee omgaan. Wij maken daarbij een onderscheid tussen de praktijklessen en klassikale bijeenkomsten. Ons doel is: veilig opleiden in corona-tijd!

Praktijklessen (trainen van tandheelkundige vaardigheden)

JA, zijn onder voorwaarden Leidraad Mondzorg Corona voortgezet.

Klassikale bijeenkomsten (theorielessen)

JA, worden zijn vanaf 1 juni 2020 in kleinere groepen hervat.

Het dragen van een mondmasker in de ons gebouw is verplicht!

Praktijklessen (trainen van tandheelkundige vaardigheden)

Kern van ons protocol wordt gevormd door de Leidraad Mondzorg Corona 5.0, zoals vastgesteld door de mondzorgkoepels. De Leidraad is 1-op-1 overgenomen en aangevuld met voorwaarden aan de specifieke aspecten van een praktijkles. Een voorbeeld hiervan is dat de studenten ook zelf door de docenten - allen mondhygiënist of tandarts - aan de corona-triage zullen worden onderworpen. Ook zal er door de betrokkenen expliciet toestemming moeten worden gegeven voor behandelingen waarbij aerosolen vrij kunnen komen.

Alleen als aan alle voorwaarden van ons protocol kan worden voldaan kan de les doorgaan. Er zijn dus zeker ook situaties waardoor de les niet door kan gaan. Enkele voorbeelden:

  • Student, praktijkhouder, patiënt of docent geeft om hem of haar moverende redenen geen toestemming voor het uitvoeren van de les.
  • Docent, student, patiënt of praktijk voldoet op enige wijze niet aan de gestelde voorwaarden en eisen in de triage en de Leidraad Mondzorg Corona 3.0.
  • De vereiste beschermingsmiddelen conform de leidraad zijn niet voldoende beschikbaar bij het uitvoeren van de les.
  • Op de locatie waar de les plaats zal vinden kan niet worden voldaan aan de geldende regels van de RIVM. Denk aan de situatie dat het onmogelijk is om in het personenverkeer geen 1,5 meter afstand te kunnen houden.

Alle afwijkingen worden door de docenten gerapporteerd aan het management van Edin door middel van een hiervoor ontwikkeld incidentmeldingsformulier.

Klassikale bijeenkomsten (theorielessen)

De groepsbijeenkomsten in Maarn zijn per 1 juni j.l. hervat met inachtneming van de geldende verordening van de veiligheidsregio Utrecht.

Onze branchevereniging voor opleiding en training: NRTO, waarvan Edin het keurmerk heeft, heeft een protocol ontwikkeld voor klassikale bijeenkomsten in de 1,5 meter samenleving. Edin werkt op basis van dit protocol.

NRTO_keurmerk small

Edin Dental Academy Postbus 25
3950 AA Maarn
Telefoon: (0343) 449970
Email: info@edin.nl
Edin Dental Education Center Sportlaan 11-13
3951 CG Maarn

Routebeschrijving