Wat is een refresher-update?

Dit zijn relatief korte programma's waarbij de deelnemers worden opgefrist en bijgespijkerd over een bepaald onderwerp. In een aantal gevallen, zoals bij röntgen-updates, kan het gaan om nascholing met een verplicht karakter. Refresher-updates kunnen zowel een theoretisch als een praktische inhoud hebben.

Direct offerte aanvragen

Zo werkt een refresher-update:

Alle deelnemers aan een refresher-update ontvangen na afloop een certificaat of getuigschrift.

Trainer:
diverse afhankelijk van het onderwerp.

Duur:
in de meest gevallen 1 of 2 dagdelen.

Waar:
uw praktijk of door u gekozen locatie.

Voor wie:
de doelgroep staat vermeld bij de omschrijving van de refresher-update.

Wanneer:
in overleg met u wordt een datum gepland.

Prijs:
U ontvangt altijd een offerte.

Informatie of advies:
(0343)-449970

Met een refresher van Edin ben je zo weer up-to-date!

Vanaf € 995,-
Maak hier een keuze uit een onderwerp voor uw refresher-update

Röntgen voor medewerkers

Wil je gecertificeerd blijven voor het assisteren bij het maken van röntgenfoto’s? Zorg dan dat je voldoet aan de nascholingseisen voor blootgestelde medewerkers van de richtlijn tandheelkundige radiologie. Waar het op neer komt is dat je binnen vijf jaar na het behalen van je initiële (basis) certificaat moet kunnen aantonen een bij- of nascholing te hebben gevolgd om gecertificeerd te blijven. De inhoud van de training is een theoretische. Je wordt bijgespijkerd en de belangrijkste basiskennis zal worden opgefrist. 

Herhalingstraining Toezichthouder Tandheelkundige Stralingshygiëne
(tandartsen)

Sinds februari 2018 is het Besluit basisveiligheidsnormen stralingshygiëne (Bbs) van kracht geworden. Dit besluit vervangt het vroegere Besluit stralingsbescherming en is bestemd voor iedereen die werkt met stralingstoepassingen, dus ook de tandarts.
In het nieuwe Bbs is expliciet opgenomen dat degene die met straling omgaat, elke vijf jaar moet kunnen aantonen dat zijn/haar kennis over straling up-to-date is. Dat betreft kennis over de eigenschappen van straling, mogelijke gevaren, beschermingsmaatregelen en de geldende regelgeving.

Infectiepreventie
(hele team)

Onderwerpen die o.a. aan bod kunnen komen zijn: de verschillen tussen de WIP en de nieuwe richtlijn infectiepreventie mondzorgpraktijken - veilig afruimen van een unit en desinfecteren - boortjes; welke methodes zijn er volgens de richtlijn om ze te reinigen -  het verschil tussen reinigen, desinfecteren en steriliseren - hoekstukken, reinigen, smeren en steriliseren - de behandelunit, leidingen en waterkwaliteit - aerosol.

Four-handed dentristry
(tandarts+tandartsassistent)

Effectief omgaan met angstige patiënten. Een groot deel van patiënten heeft angst voor de tandarts, sommigen zo erg dat ze niet op komen dagen. Hoe kun je bange patiënten helpen.

Ergonomie
(hele team)

Soms vind je dat collega’s dingen niet goed doen of anders zouden moeten doen. Je wil  geen betweter zijn, en helemaal geen ruzie. Toch is het in het belang van de praktijk en het team om collega’s aan te spreken. In deze workshop leer je hoe je elkaar op een niet aanvallende manier kunt aanspreken.

Reanimatie / EHBO
(hele team)

Basis Communicatie. Hoe werkt communicatie, wat gebeurt er als wij met elkaar praten, en wat kan er allemaal mis gaan en hoe voorkom je dat.

Communiceren
(hele team)

Interculturele communicatie. Hoe om te gaan met patiënten met andere culturele achtergronden. Aan de hand van een aantal schema’s kijken we  naar de basis van verschillende culturen en kijken we hoe we hier effectiever mee om kunnen gaan.

Combinaties van twee of meer refresher-updates

Interculturele communicatie. Hoe om te gaan met patiënten met andere culturele achtergronden. Aan de hand van een aantal schema’s kijken we  naar de basis van verschillende culturen en kijken we hoe we hier effectiever mee om kunnen gaan.

Andere onderwerpen

Interculturele communicatie. Hoe om te gaan met patiënten met andere culturele achtergronden. Aan de hand van een aantal schema’s kijken we  naar de basis van verschillende culturen en kijken we hoe we hier effectiever mee om kunnen gaan.

Ik wil graag meer weten

 of bel voor meer informatie: 0343 - 449970

Edin Dental Academy Postbus 25
3950 AA Maarn
Telefoon: (0343) 449970
Email: info@edin.nl
Edin Dental Education Center Sportlaan 11-13
3951 CG Maarn

Routebeschrijving

Dank je wel

Bedankt voor je aanvraag. Binnen enkele dagen nemen we contact me u op.