Digitaal breed

dame vingerEDIN-COMPACT

Beschikbaar:
Compact-training preventieassistent à € 129,-
Compact-training paro-preventieassistent à € 159,-

Verwacht:
Compact-training tandartsassistent (eind mei)

Voorbereidende theoretische trainingen tegen aantrekkelijke prijs.

Dit is geheel nieuw in ons aanbod. Compacte voorbereidende theorietrainingen tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Dit is bestemd voor assistenten die een stapje hoger op de ABC-ladder willen klimmen. Voorbeeld: je bent tandartsassistent en je wilt preventieassistent worden, maar je kunt of mag nog niet aan de opleiding deelnemen. In dit geval volg je alvast de voorbereidende Compact-training preventieassistent. Ga je dan later (eventueel) de volledige opleiding tot preventieassistent doen, dan heb je het grootste deel van de theorie al achter de rug. Doe je dat binnen een jaar, dan krijg je het inschrijvingsgeld van de Compact-training retour.

De deelnemer krijgt gedurende 1 jaar lang toegang tot het trainingsprogramma.

dame vingerEDIN-ONLINE

Beschikbaar:
Basis training röntgen voor tandartsassistenten
Update training röntgen voor tandartsassistenten

TMS röntgen voor tandartsen
Update TMS röntgen voor tandartsen
Update Conebeam CT röntgen voor tandartsen

Online-live interactief onderwijs.

In deze vorm wordt een live-sessie opgezet waar de deelnemers zich vooraf voor kunnen aanmelden. De deelnemer krijgt de link voor deelname per e-mail toegestuurd. De docent geeft de presentatie en de moderator begeleidt de sessie. Deelnemers kunnen tijdens de sessie chatten en vragen stellen aan de presentator.
 
Live-sessies kunnen bijvoorbeeld onderdelen van opleidingen zijn, lezingen of workshops. Het kan gaan om kleine groepen of zelfs juist grote groepen van honderden deelnemers. Als voorbeeld kunt u denken aan:


dame vingerEDIN-PREMIUM

Extra digitale ondersteuning van lopende onderwijsprogramma’s.

Deze nieuwe 3-staps methode wordt ontwikkeld als een plus op het bestaande programma van een deel van onze opleidingen.  

Hoe werkt het? Als extra toevoeging op een lesdag ontvangt de student 2 of 3 korte kernachtige introvideo’s per onderwerp van een lesdag. Naar aanleiding van de video’s wordt de student gevraagd één of meerdere opdrachten uit te werken. De student bepaalt zelf op welk moment hij of zij de video’s bekijkt en de opdrachten maakt. Daarna volgt op een vooraf vastgesteld tijdstip een online reflectie-sessie. Hieraan nemen alle studenten van de groep en de betrokken docent tegelijk deel. Als alle ‘lesdagen’ op deze wijze zijn gevolgd en als het bijbehorende zelfstudie is bestudeerd volgt het theorie examen.

De klassikale opleiding preventieassistent is inmiddels aangepast aan de Premium methode.


CORONAVIRUS OORZAAK ENORME GROEI DIGITALISERING

Het zijn bijzondere tijden. De onvermijdelijke maatregelen van de overheid ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus hebben ervoor gezorgd dat wij al onze lopende programma’s tijdelijk hebben moeten stilzetten.

De huidige situatie heeft snel geleid tot een toenemende vraag naar digitaal onderwijs. Op de meeste scholen wordt al volop op afstand lesgegeven. Veel bedrijven overspoelen ons inmiddels met online-trainingen en veelal gratis webinars. Voor Edin is onderwijs haar kernactiviteit en daarom kiezen wij voor digitale oplossingen die ook op langere termijn waarde toevoegen aan onze onderwijsprogramma's. We verwachten dat er blijvend veel zal veranderen in onderwijsland!

Op deze pagina leest u wat ons actuele aanbod van digitaal onderwijs is.

LET OP: het aanbod wordt continue uitgebreid.

DRIE METHODEN

Een uitdaging bij het nadenken over dit plan was wel dat de kern van onze opleidingen en trainingen voornamelijk uit vaardigheidsonderwijs bestaat. Hierbij zijn vaak patiënten betrokken voor de diverse praktische oefeningen. Deze vaardigheidslessen zijn essentieel en kunnen we daarom niet zomaar overslaan. Onze conclusie is op dit moment dat dit deel van onze opleidingen helaas niet gedigitaliseerd kan worden. De techniek schiet ons daarvoor nog tekort. De vaardigheidslessen zullen dus alsnog moeten plaatsvinden op het moment dat we dat weer op een ‘corona-veilige’ manier kunnen doen. Echter… de theoretische delen kunnen we, voor zover dat nog niet gebeurd is, wel digitaliseren. En wel op een manier zodat het ook leidt tot verhoging van de kwaliteit van het onderwijs door nog meer persoonlijke aandacht en flexibiliteit.

Concreet zullen we ons aanbod met maar liefst drie verschillende vormen van digitaal-onderwijs gaan uitbreiden. Dit zijn de EDIN-COMPACT methode, de EDIN-ONLINE methode en de EDIN-PREMIUM methode. Hieronder volgt een korte beschrijving en een eerste opsomming van de opleidingen of trainingen waarop de nieuwe methoden zullen worden toegepast.

Edin Dental Academy Postbus 25
3950 AA Maarn
Telefoon: (0343) 449970
Email: info@edin.nl
Edin Dental Education Center Sportlaan 11-13
3951 CG Maarn

Routebeschrijving