Selecteer een datum om je in te schrijven

Het doel van de opleiding Initiële therapie is het scholen van ervaren en gemotiveerde tandartsassistenten die de cursus Preventieassistent en Paro-nazorg assistent met goed gevolg hebben afgerond. De studenten moeten ruime ervaring hebben opgedaan met het verrichten van preventiebehandelingen en parodontale nazorgbehandelingen.

Nadat deze opleiding is afgerond is een basis gelegd voor het verrichten van initiële therapie bij paro-patiënten met pockets t/m 5 mm (zonder complicerende factoren). De verrichting vindt plaats in opdracht en onder begeleiding van een tandarts of mondhygiënist.


Lesschema
Naast de theoretische e-learning blokken, vinden er zeven praktijkdagen plaats in de praktijk van de student. Tijdens deze praktijkdagen worden diverse handelingen aangeleerd en geoefend. Voorafgaand aan en na deze praktijkdagen is het van belang dat de student de handelingen blijft oefenen onder toeziend oog van de praktijkbegeleider.

Tijdens de praktijkdagen zorgt de praktijk voor de benodigde instrumentaria en materialen. Ook selecteert de student een aantal patiënten voor de patiëntbehandelingen.

Het te plannen programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Flex-opleiding Initiële therapie

Soort les

Locatie

Verband

Duur per les

1 x Ingangstoets

Eigen praktijklocatie

Groep

circa 4 uur

1 x Kick-off + praktijkbegeleider

Eigen praktijklocatie

Groep

circa 4 uur

6 x Theorieblokken

Digitale leeromgeving

Individueel

Eigen tempo

5 x Praktijklessen

Eigen praktijklocatie

Individueel

4 uur

1 x les Parodontologie

Edin Maarn

Groep

samen 4 uur

1 x Praktijkexamen

Eigen praktijklocatie

Individueel

4 uur


Zelfstudie: 3 tot 4 uur per week.

De totale doorlooptijd van de opleiding is mede afhankelijk van de planning van de praktijkdagen. De totale periode van kick-off tot en met praktijkexamen duurt circa een half jaar.

NIEUW: Terugkomdag
Ook na het afronden van deze opleiding hechten wij veel waarde aan de ontwikkeling van door ons opgeleide mensen. Daarom hebben wij besloten vanaf 1 januari 2018 alle gediplomeerden uit te nodigen voor een jaarlijkse terugkomdag of middag. De eerste keer is voor onze rekening en daarna kunt u tegen een zeer geringe bijdrage (€ 45,- p.p.) up-to-date blijven.

Wanneer u deelneemt aan het terugkomprogramma, voldoet u automatisch aan de voorwaarden van het register van preventieassistenten voor herregistratie na drie jaar. Zo slaat u twee vliegen in één klap!

Tandarts_assistentie

ABC-Register Tandarts Assistentie (info)

De opleiding telt mee in de categorie:
C