Selecteer een datum om je in te schrijven

Startdatum: Wachttijd gemiddeld 3 maanden (in plaats van in onderling overleg)

Het doel van de opleiding Initiële therapie is het scholen van ervaren en gemotiveerde tandartsassistenten die de cursus Preventieassistent en Paro-nazorg assistent met goed gevolg hebben afgerond. De studenten moeten ruime ervaring hebben opgedaan met het verrichten van preventiebehandelingen en parodontale nazorgbehandelingen.

Nadat deze opleiding is afgerond is een basis gelegd voor het verrichten van initiële therapie bij paro-patiënten met pockets t/m 5 mm (zonder complicerende factoren). De verrichting vindt plaats in opdracht en onder begeleiding van een tandarts of mondhygiënist.

Leerdoelen

Na afloop van deze opleiding beschikt de student over de competenties (kennis, vaardigheden en attitude) voor het verrichten van initiële therapie bij paro-patiënten met pockets tot en met 5 mm.

Dit betekent dat de student:

 • de juiste conclusies trekt de uit de pocketstatus en de parodontiumstatus voor de uit te voeren behandeling:
 • de pocketstatus en het parodontiumstatus kan vertalen naar de uit te voeren behandeling.
 • kan omschrijven hoe het resultaat van de parodontiumstatus van invloed kan zijn op de parodontale behandeling.
 • het subgingivaal tandsteen kan verwijderen met handinstrumentarium en ultrasoon reinigingsapparatuur:
 • het toepassingsgebied van de curette 1/2, curette 11/12 en curette 13/14 kan benoemen.
 • de juiste instrumentatietechniek van de curette 1/2, curette 11/12 en curette 13/14 beheerst.
 • de worteloppervlakken kan beoordelen op de aanwezigheid van subgingivaal tandsteen.
 • de juiste instrumentatietechniek beheerst van de ultrasoon reinigingsapparatuur om supra- en subgingivaal tandsteen te verwijderen.
 • de juiste werkhouding toepast in alle voorkomende situaties gedurende de initiële behandeling.

Lesmethode

Deze opleiding is alleen te volgen op basis van de Edin Flex-leermethode.
Eigenschappen en voordelen van de Flex-methode op een rij:

 • Lessen volgen in de eigen vertrouwde omgeving, de docent komt naar de praktijk toe.
 • Nauwelijks meer reistijd.
 • Volledige aandacht van een docent voor de persoonlijke ontwikkeling.
 • Theorielessen via E-Learning, thuis achter de eigen computer of tablet. 
 • Online leeromgeving, met online communicatie met coach, praktijkbegeleider en Edin.
 • Syllabus online beschikbaar.
 • Je hoeft geen rekening te houden met een vast startmoment. Je kunt namelijk aangeven wanneer je zou willen starten. Hou rekening met een wachttijd van ongeveer drie maanden.
 • De planning van de praktijklessen wordt in overleg met de student en de praktijk bepaald. Heb je bijvoorbeeld een vakantie gepland staan, dan kunnen we hier rekening mee houden.
 • Na de start is het mogelijk wijzigingen aan te geven in de planning.

Wil je de opleiding samen met een collega volgen, dat kan! We bieden deze opleiding ook aan als duo opleiding. De praktijklessen volg je dan gezamenlijk.  

Lesschema

De Initiële therapie bestaat uit 6 praktijklessen van 4 uur, waarbij de docent naar de praktijk toekomt. Daarnaast doorloop je de theorie in een aantal e-learning modules. Onderdeel van de opleiding is een lezing Initiële therapie bij Edin in Maarn.


Tijdens de praktijkdagen worden diverse handelingen aangeleerd en geoefend. Tijdens de praktijkdagen zorgt de praktijk voor de benodigde instrumentaria en materialen. Ook selecteert de student een aantal patiënten voor de patiëntbehandelingen.

Natuurlijk oefen je de vaardigheden in je eigen praktijk onder begeleiding van je praktijkbegeleider (Mondhygiënist/tandarts). Voor het oefenen van de vaardigheden in de eigen praktijk moeten er patiënten geselecteerd worden.

De totale doorlooptijd van de opleiding is mede afhankelijk van de planning van de praktijkdagen. De totale periode van kick-off tot en met praktijkexamen kan oplopen tot een half jaar.

Terugkomdag

Ook na het afronden van deze opleiding hechten wij veel waarde aan de ontwikkeling van door ons opgeleide mensen. Daarom hebben wij besloten vanaf 1 januari 2018 alle gediplomeerden uit te nodigen voor een jaarlijkse terugkomdag of middag. De eerste keer is voor onze rekening en daarna kun je tegen een zeer geringe bijdrage (€ 45,- p.p.) up-to-date blijven.

 


 


Tandarts_assistentie

ABC-Register Tandarts Assistentie (info)

De opleiding telt mee in de categorie:
C