Selecteer een datum om je in te schrijven

NIEUWE DIGITALE LEEROMGEVING MET GEDETAILLEERD VIDEOMATERIAAL

Niet alleen voor een efficiënte praktijkvoering biedt het voordeel als de tandartsassistent vaardig en bekwaam is in het geven van lokale verdoving. Het lijkt er ook op dat sommige patiënten minder tegen de verdoving opzien als deze wordt gegeven door een vertrouwd persoon zoals de tandartsassistent. Zeker angstige kinderen en volwassenen zoeken toch al gemakkelijk steun bij de tandartsassistent bij het ondergaan van lastige tandheelkundige behandelingen.

De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG, 1995) maakt een uitgebreidere inzet van de tandartsassistent in de tandheelkundige zorgverlening mogelijk, maar stelt ook uitdrukkelijke voorwaarden. Aan die voorwaarden wordt in deze opleiding uitvoerig aandacht besteed. 

Tijdens deze driedaagse opleiding wordt de tandartsassistente theoretisch en praktisch onderricht in het geven van lokale verdoving. Op de eerste dag worden de volgende zaken behandeld: afnemen van een medische anamnese, toepassing van oppervlakte-anesthesie, infiltratie-anesthesie en geleidingsanesthesie (inclusief fantoomoefeningen). 

Tijdens de tweede dag worden, naast de theorie, klinische oefeningen verricht met betrekking tot de geleidingsanesthesie en de infiltratie-anesthesie. Tijdens de derde dag wordt na de afsluitende theorie en praktijk een theoretische en klinische toets afgenomen. 

Leerdoelen

Na deze opleiding ben je in staat onder toezicht lokale verdoving in het kader van de wet BIG toe te passen. Hieronder vallen onder andere de volgende onderdelen:

- zenuwgeleiding en soorten lokale verdoving
- werking lokale verdovingsvloeistoffen
- instrumentarium voor lokale verdoving
- verdovingstechnieken
- medisch risico registerende anamnese
- klinisch uitvoeren van infiltratieanesthesie
- klinisch uitvoeren van geleidingsanesthesie

Intake
Voorafgaand aan de opleiding ontvang je een intakeformulier. Deze is bedoeld om in te schatten vanaf welk niveau je vertrekt. 

Instroomcriteria
Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:
- Je moet minimaal drie jaar werkervaring hebben opgebouwd als klinisch tandartsassistent of in bezit zijn van een MBO-diploma Tandartsassistent met daarbij minimaal één jaar werkervaring
- Daarnaast wordt een actieve houding verwacht tijdens deze opleiding. Het gaat niet alleen om kennis en vaardigheden, maar zeker ook om gedrag en professionaliteit. 
- Cursisten verdoven elkaar tijdens de praktijkoefeningen. De cursist moet daarmee instemmen om deel te kunnen nemen aan de opleiding. 
- Samen met de tandarts moet je tijd vrijmaken om de lesstof te oefenen in de praktijk. Met alleen doorlopen van de opleiding leg je niet de basis die nodig is om na de opleiding aan het werk te kunnen gaan. 
- In verband met reële oefeningen op elkaar tijdens de opleiding is het niet mogelijk om deel te nemen in geval van zwangerschap.  

Studiebelasting
Lesdagen:  3
Aantal lesuren:  18
Zelfstudie:  2 tot 4 uur
Opdrachten in eigen praktijk: Ja

Benodigd instrumentarium
Het instrumentarium dat tijdens de opleiding gebruikt wordt, hoeft niet door de deelnemers zelf te worden meegenomen. Het opleidingsbureau verstrekt deze materialen.

Benodigde investering
Tarieven BTW vrijgesteld, tenzij anders vermeld
Koffie,thee, lunch inbegrepen

Lesgeld:                             € 1.195,- p.p.
Studieboeken:                   €  62,-
Herexamen:                       € 150,- p.p.

Lesgeld indien u met Edin een mantelovereenkomst heeft gesloten:
bij 1 deelnemer:                 € 1.135,- p.p.
bij 2 of 3 deelnemers:        € 1.105,- p.p.
bij 4 of meer deelnemers:  € 1.067,- p.p.

Bent u geïnteresseerd in de voordelen van een mantelovereenkomst met Edin?
meer info