Selecteer een datum om je in te schrijven

Deze opleiding is het eerste deel van een modulair opgezette opleiding voor de vergevorderde tandartsassistent die zich wil bekwamen op het vakgebied van de eenvoudige curatieve behandelingen.

Gedurende 8 lesdagen wordt cognitief en preklinisch onderwijs gevolgd. Aan het einde van de 8e dag is er een eindtoets (theorie en fantoom) en de uitreiking van het certificaat.

De opleiding is opgebouwd rond een aantal thema’s die theoretisch en/of praktisch van aard kunnen zijn. De aangeleerde praktische vaardigheden worden dezelfde of de volgende lesdag getoetst. De criteria bieden je houvast om te beoordelen of je de vaardigheid in voldoende mate wordt beheerst.

Gelet op de duur van de opleiding wordt een deel van de kennis aangereikt in zelfstudie-opdrachten met zo mogelijk zelfstudie-toetsvragen.

De klinische werkzaamheden in eigen praktijk worden door de deelnemer op een speciaal scoreformulier bijgehouden en door een tandarts(-werkgever) gecontroleerd en geparafeerd.

Leerdoelen
Na afloop van deze opleiding bezit je de kennis en vaardigheden om op verwijzing van een tandarts fissuurverzegeling en/of occlusale composiet-fissuurlakrestauraties uit te voeren in blijvende (pre)molaren. Hieronder vallen onder andere de volgende onderdelen:

- het ontstaan, het opsporen, het beloop, de preventie en de behandeling van cariës
- de gebitsmorfologie
- de Wet BIG
- adhesieve restauratiemethoden
- het droogleggen met rubberdam
- het behandelen van primaire, initiële, occlusale caviteiten
- het ondersteunen bij cariësdiagnostiek

Vervolg
Bij het afronden van deze opleiding ben je direct toelaatbaar voor de vervolgopleiding Tweevlaks composiet restauratie. Na deze twee opleidingen kun je doorstromen naar de opleiding Tandheelkundige behandeling van kinderen. Daarmee rond je de opleiding Composiet Restauraties volledig af.