Toezichthoudend Medewerker Stralingshygiëne voor Mondhygiënisten - BASIS

Vooropleiding: Mondzorgkunde

Doelgroep: Mondhygiënist

Het is belangrijk erop te wijzen, dat een verantwoord gebruik van röntgenstraling niet alleen berust op toepassing van de maatregelen voor stralingsbescherming, maar ook op een juiste indicatiestelling voor en interpretatie van de röntgenopnamen. Het doel van het gebruik van straling is immers het verkrijgen van informatie in het kader van de behandeling van de patiënt en ten behoeve van de klinische beslissingen.
Startdata: 1-10-2021 (Maarn)
Meer informatie

CBCT voor verwijzers

Vooropleiding: BIG-registratie Tandarts

Doelgroep: Tandarts

De cursus “CBCT voor verwijzers” geeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van CBCT-opnamen. Na het volgen van deze cursus voldoet u aan de vereisten om te kunnen verwijzen voor CBCT-opnamen.
Startdata: 17-12-2021 (Maarn)
Meer informatie

Röntgen voor tandartsassistenten

Vooropleiding: Relevante werkervaring

Doelgroep: Balieassistent, Tandartsassistent, M - Medewerker Tandartspraktijk, A - Tandartsassistent

Radiodiagnostiek is een belangrijk hulpmiddel om de juiste diagnose te stellen in de tandheelkunde. In deze cursus leer je de theoretische kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn om op een verantwoorde wijze te werken met röntgenstraling binnen de gezondheidszorg.
Startdata: 2-10-2021 (Maarn), 9-10-2021 (Maarn), 6-11-2021 (Maarn) en 4 meer
Meer informatie

Update röntgen voor tandartsassistenten

Vooropleiding: Röntgen certificaat

Doelgroep: Tandartsassistent, Aanvullend voor M - Medewerker tandartspraktijk, Aanvullend voor C - Paro assistent, Aanvullend voor B - Preventieassistent, Aanvullend voor A - Tandartsassistent

Verplichte herhalingstraining in het kader van de Richtlijn radiologie in de tandheelkunde.
Startdata: 17-9-2021 (Maarn), 25-11-2021 (Maarn)
Meer informatie

Toezichthoudend Medewerker Stralingshygiëne (TMS)

Vooropleiding: Relevante werkervaring

Doelgroep: Tandarts

Tijdens deze training wordt uitgebreid stil gestaan bij de stalingsbescherming in de tandartspraktijk. Deze training leidt u op tot het voorheen bekende stralingsdeskundige niveau 5A/M en helpt u bij het opstellen van het Kernernergiewet dossier. Alle in Nederland werkzame tandartsen dienen te beschikken over een certificaat op het niveau van deze training.
Startdata: 25-6-2021 (Maarn), 16-10-2021 (Maarn), 6-11-2021 (Maarn)
Meer informatie

Herhalingstraining Toezichthoudend Medewerker Stralingshygiëne (TMS)

Vooropleiding: Röntgen certificaat, BIG-registratie Tandarts

Doelgroep: Tandarts

Een korte herhalingstraining voor tandartsen die reeds initieel gecertificeerd zijn. Deze training moet conform de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie eens per 5 jaar gevolgd worden.
Startdata: 8-10-2021 (Maarn), 3-12-2021 (Maarn)
Meer informatie

NIEUW Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming CBCT

Vooropleiding: BIG-registratie Tandarts

Doelgroep: Tandarts

- 2-daagse training - Een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een Conebeam CT heeft met goed gevolg een opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met de Conebeam CT afgerond. Deze training moet hebben plaatsgevonden bij een erkende instelling overeenkomstig artikel 5.11 en 5.22 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.
Startdata: 12-6-2021 (Maarn), 28-8-2021 (Maarn)
Meer informatie

NIEUW Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming CBCT-UPDATE

Vooropleiding: BIG-registratie Tandarts

Doelgroep: Tandarts

- 1-daagse training - De gebruiker van een conebeam-toestel moet eens per 5 jaar kunnen aantonen dat zijn/haar kennis met betrekking tot het gebruik van deze opnametechniek up-to-date is. Na het volgen van deze cursus voldoet de tandarts als toezichthoudend medewerker stralingsbescherming Conebeam CT weer aan deze vereiste.
Startdata: 19-6-2021 (Maarn)
Meer informatie
Edin Dental Academy Postbus 25
3950 AA Maarn
Telefoon: (0343) 449970
Email: info@edin.nl
Edin Dental Education Center Sportlaan 11-13
3951 CG Maarn

Routebeschrijving