Programma opleiding Paro-assistent deel 1

(voorheen paro-preventieassistent)

Tijdens deel 1 van de opleiding leert de student werken als paro-assistent. Waar ze als preventieassistent alleen te maken krijgt met gingivitis krijgt ze als paro-assistent ook te maken met beginnende parodontitis. Over de ziekte parodontitis en de behandeling daarvan krijgt ze theoretische kennis aangeboden. Ze leert deze theorie toepassen samen met de volgende benodigde praktische vaardigheden op het gebied van paro-preventie:

 • parodontaal onderzoek doen;
 • voorlichting en instructie geven;
 • subgingivaal reinigen t/m 5mm (PPS 2)
 • nazorgbehandeling uitvoeren.

Onderwerpen van de opleiding

Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Medische anamnese
 • Wet BIG
 • Mondonderzoek
 • Ergonomie
 • Periodiek Parodontaal Screenen
 • Werken met de richtlijn Parodontale screening en behandeling in de algemene praktijk
 • Pocketstatus
 • Slijptechniek curettes
 • Instrumentatietechnieken scalers, curettes en ultrasoon
 • Supra- en subgingivale gebitsreiniging t/m 5mm (PPS 2 met gering aanhechtingsverlies)
 • Registreren en rapporteren
 • Parodontitis en risicofactoren
 • Communicatie
 • Motiverende gespreksvoering
 • Voorlichting en instructie
 • Anatomie en röntgen
 • Parodontale nazorg

Ingangseisen

De student is werkzaam als preventieassistent, én:

 • Is geregistreerd B assistent (preventieassistent).
 • Is in het bezit van een diploma preventieassistent bij een door het Register Preventieassistenten erkende opleider, niet langer dan 2 jaar geleden behaald.

Ingangstoets

Als de student niet voldoet aan de ingangseisen, moet de student een ingangstoets maken voordat ze aan de opleiding mag beginnen. Met deze ingangstoets wordt het niveau van de student op het gebied van kennis en vaardigheden getoetst. De ingangstoets bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Het theoretische deel van de ingangstoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Het praktische deel van de ingangstoets bestaat uit het uitvoeren van een gehele preventiebehandeling. De ingangstoets duurt in zijn geheel ongeveer 3 uur en vindt plaats bij de student in de praktijk. Wanneer de student de ingangstoets met goed gevolg doorloopt, mag ze starten met de opleiding paro-assistent.

Kick-off

De ingangstoets wordt direct opgevolgd door de kick-off. Tijdens de kick-off wordt aan de student uitgelegd wat ze kan verwachten tijdens de opleiding. De kick-off duurt ongeveer 1,5 uur. We vragen de praktijkbegeleider om hier een half uur bij aanwezig te zijn.


Thuisstudie en voorbereidingsopdrachten

Tijdens de opleiding bestudeert de student de theorie uit de syllabus en uit boeken. Dit wordt eventueel aangevuld met voorbereidingsopdrachten in de digitale leeromgeving. De student bestudeert de theorie thuis als voorbereiding op de praktijkdagen. Vooral de eerste 6 praktijkdagen moet de student veel lezen, ongeveer 5 tot 6 uur per week. Na praktijkdag 6 is er tijd om de te bestuderen theorie te herhalen.  

Praktijkopdrachten onder begeleiding

De vaardigheden die de student leert tijdens de praktijkdagen moeten gedurende de tussenliggende weken in de praktijk geoefend worden. Hiervoor maakt de student opdrachten in het praktijklogboek.

De opdrachten moeten begeleid en goedgekeurd worden door een werknemer die veel affiniteit heeft met parodontale behandeling. De mondhygiënist komt hiervoor als eerste in aanmerking. Natuurlijk kan ook de tandarts met affiniteit voor parodontologie deze rol op zich nemen. De student werkt altijd in opdracht van de tandarts (taakdelegatie).

Het maken van de praktijkopdrachten zorgt ervoor dat de student de opgedane ervaringen onthoudt en dat de student ze eigen maakt. Daarnaast bevorderen de opdrachten de student leerproces. De student mag pas praktijkexamen doen, als alle praktijkopdrachten succesvol afgerond zijn.

Studiebelasting: iedere week ongeveer 3 tot 4 uur oefening onder supervisie van een praktijkbegeleider.

Zelf de patiënten regelen

Tijdens de student opleiding gaat de student veel oefenen op patiënten. De student regelt zelf (in samenwerking met de praktijkbegeleider) de juiste patiënten, en de student zorgt dat deze aanwezig zijn op de lesdagen. Voor sommige dagen worden specifieke eisen gesteld aan de patiënt. De praktijkbegeleider zal tijdens sommige lesdagen ook een actieve rol vervullen.

Examens

De opleiding wordt afgerond met een theorie-examen en twee praktijkexamens. Het theorie-examen bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen, en zal bij Edin in Maarn worden afgenomen. Het praktijkexamen bestaat uit twee delen van ongeveer 3 uur, en wordt in de eigen praktijk uitgevoerd.

Opbouw van de opleiding

Tijdens de opleiding werkt de student voortdurend aan de beroepshouding. De opleiding bestaat in totaal uit 18 dagdelen van ongeveer 3 uur. De lesdagen zijn als volgt ingedeeld.

Indeling C1

Maak hier jouw keuze

Opleiding Paro assistent
compleet 

data en inschrijven
Opleiding Paro assistent
alleen deel 1

data en inschrijven
Tandarts_assistentie ABC LOGO in blokje
Edin Dental Academy Postbus 25
3950 AA Maarn
Telefoon: (0343) 449970
Email: info@edin.nl
Edin Dental Education Center Sportlaan 11-13
3951 CG Maarn

Routebeschrijving