Header C-opleiding
Opleiding bestaat uit twee delen
De opleiding bestaat uit deel 1 en deel 2. Inschrijven kan voor beide delen tegelijk of per deel apart. Inhoudelijk maakt dit geen verschil, maar prijstechnisch wel. Als je bij aanvang direct voor beide delen inschrijft bespaar je in totaal € 1.495,- ten opzichte van de situatie dat je eerst voor deel 1 inschrijft en pas later voor deel 2.
 
Opleiding C-assistent
COMPLEET 

Leidt op tot functie:
Paro assistent
 
Toelatingseis: diploma Preventieassistent (B)

Lesmethode:
FLEX
Praktijklessen:    
15 x 3 uur (tenminste)
Theorielessen:
3 x 6 uur
College's (hbo):
3 x 3 uur
Huiswerk: 3 tot 4 uur per week
Duur:
12-13 maanden
Investering:
€ 8.995,- p.p.

Resultaat: 
Diploma Paro assistent*

data en inschrijven
Opleiding C-assistent
ALLEEN DEEL 1

Leidt op tot functie:
Paro-preventieassistent
 
Toelatingseis: diploma Preventieassistent (B)

Lesmethode: FLEX
Praktijklessen:   
15 x 3 uur
Theorielessen:
3 x 6 uur
Huiswerk: 3 tot 4 uur per week
Duur:
9 maanden
Investering:
€ 6.495,- p.p.
 

Resultaat: 
Certificaat Tandartsassistent C1**

data en inschrijven
Opleiding C-assistent
ALLEEN DEEL 2

Leidt op tot functie:
Paro-assistent
 
Toelatingseis: certificaat C1

Lesmethode:
FLEX
College's (hbo-niveau):
Min.: 6 x 6 uur
Max.: 9 x 6 uur
Huiswerk: 3 tot 4 uur per week
Duur:
3-4 maanden
Investering:
€ 3.995,- p.p.


Resultaat: 
Certificaat Tandartsassistent C2**


Inschrijven binnenkort mogelijk
Opleiding start maart 2021

* Dit diploma Paro assistent is erkend door de Stichting Register Tandartsassistentie ABC.
Het diploma geeft recht op registratie in het ABC-register als Paro assistent C.
** De certificaten C1 en C2 kunnen worden verzilverd door beide in te wisselen voor het diploma Paro assistent.

Rol van de Paro-assistent

De paro-assistent verricht naast de taken van de tandartsassistent en de preventieassistent zelfstandig een aantal (be-)handelingen op het gebied van parodontitis. Zij werkt in opdracht van de tandarts en voert bepaalde handelingen zelfstandig uit in de verlengde-armconstructie.

De paro-assistent heeft twee kerntaken: paro-preventie en subgingivaal reinigen. Tijdens de opleiding wordt voortdurend gewerkt aan de beroepshouding en aan de zeven competenties uit het ABC-Beroepsprofiel Tandartsassistentie: vakinhoudelijk handelen, communiceren, samenwerken, professioneel handelen, leren en ontwikkelen, gezondheidsbevorderend handelen en organiseren. Omdat van de paro-assistent C een meer diepgaande achtergrondkennis wordt verwacht, wordt er ook aan de competentie ‘analyseren’ gewerkt. Tijdens de opleiding komen ook een aantal essentiële integrale vaardigheden aanbod zoals: infectiepreventie, communicatie, ergonomie en verslaglegging.

Instromen
Studenten kunnen op verschillende momenten instromen. Dit moment is afhankelijk van de vooropleiding

Begeleiding in de praktijk
De tandarts dient de student tijdens de opleiding te begeleiden. Hiervoor is een Clinical Guide beschikbaar. Indien in de praktijk een mondhygiënist werkzaam is, kan de tandarts de begeleiding van de student aan de mondhygiënist delegeren.

Terugkomdagen
Speciaal voor preventie- en paro-assistentenorganiseert Edin tenminste één keer per jaar een terugkomdag. Dit is een studiedag voor gediplomeerde assistenten B en C.

Extra begeleiding gewenst?
Edin biedt voor deze opleiding mogelijkheid tot extra studiebegeleiding, waarbij speciale aandacht is voor studievaardigheden,praktijkleren en persoonlijke ontwikkeling.

Aanmeldingsprocedure
Vraag het intakeformulier aan bij Edin via edin.nl of telefonisch via het opleidingsbureau op telefoonnummer 0343 - 449970.Afhankelijk van de te volgen onderdelen ontvangt u een offerte. Prijsinformatie vind u op de website. De planning van de praktijklessen in de eigen praktijk van de student wordt in overleg gedaan.
 
Weg naar c-assistent
Hoofdonderwerpen deel CI:
• Parodontologie
• Initiële behandeling
• Nazorg

Hoofdonderwerpen deel C2:
• Verdieping parodontologie (1 dag)
• Psychologie van gedragsverandering (1 dag)
• Behandelen en motiveren met impact (2 dagen)

Keuze-onderwerpen C2:
De student dient minimaal twee keuze-onderwerpen te kiezen en te volgen, maar mag zonder bijkomende kosten alle keuze-onderwerpen volgen. Per keuze-onderwerp dient de student rekening te houden met 1 extra lesdag.

• Gezonde implantaten; instructies en reinigen
• Parodontiumstatus opstellen
• Furcaties en recessies
• Speeksel en halitose
• Voedingsadvies
• Guided biofilm therapie

Examinering en diplomering

De opleiding wordt afgesloten met een theorietoets en met een praktijkexamen. Na het succesvol afronden van de opleiding en afsluitende toetsen, ontvangt de student het Edin diploma Paroassistent.
Dit diploma is erkend door de Stichting Register Tandartsassistentie ABC. De geslaagde student wordt ingeschreven in het ABC-register niveau C.

Wanneer word je toegelaten?
Toelating tot de opleiding C1 Compleet of C1 deel 1 is mogelijk als je beschikt over het diploma Preventieassistent (B-assistent).
Toelating tot de opleiding C2 is mogelijk als je beschikt over diploma Paro-preventieassistent (C1-assistent)
Tandarts_assistentie ABC LOGO in blokje

Maak hier jouw keuze

Opleiding Paro assistent
compleet 

data en inschrijven
Opleiding Paro assistent
alleen deel 1

data en inschrijven
Opleiding Paro assistent
alleen deel 2

Inschrijven binnenkort mogelijkEdin Dental Academy Postbus 25
3950 AA Maarn
Telefoon: (0343) 449970
Email: info@edin.nl
Edin Dental Education Center Sportlaan 11-13
3951 CG Maarn

Routebeschrijving